Flytning og indretning

Der er ikke tilladt at medbringe og holde husdyr.

Indflytningsdato og tidspunkt aftales med personalet, men skal ske senest 14 dage efter Du har fået tilbudt boligen, da den ellers vil gå videre til den næste på ventelisten. Du kan desværre ikke flytte ind i weekenden.

Indretning med møbler og belysning skal være færdiggjort senest dagen før Din ankomst.

Du skal selv medbringe og ordne en del ting ved indflytningen. Vor serviceleder kan være Dig delvis behjælpelig , dog ikke med elektrikerarbejde, samling af møbler, og indstilling af tv-apparater m.m.

Det er ikke tilladt at ophænge ting på væggene som ikke kan placeres i vægskinnerne. Dette gælder dog ikke lamper.

Indretning af Din bolig:

Bostedet stiller hospitalsseng og madras til rådighed, hvis det ønskes. Du bør være opmærksom på pladsforholdene ved valg af øvrige møbler. Der forefindes indbygget skab i den enkelte bolig.

Belysning er vigtig: Sengebelysning og medicinskabsbelysning er en vigtig ting. Derved sikres Din egen sikkerhed og personalets arbejdsmuligheder.

Ledninger og stik skal være i god stand og opfylde gældende regler for elinstallation. Der må ikke forekomme løse ledninger.

Gulvtæpper må ikke forefindes hos de gamle borgere.

Tobaksrygning er ikke tilladt i fælles områderne. Hvis Du ryger i din bolig skal døren til gangarealerne være lukket.

Hvidevarer: Dyner, puder og gardiner skal du selv medbringe.

Sengetøjet sørger bostedet for, hvis du vælger at købe denne ydelse af os.