Før jeg flytter ind

Inden du flytter ind hos os har forstanderen modtaget Deres visitationspapirer og informeret den bogruppe der har en bolig parat til dig. Du og dine nærmeste pårørende, hvis det ønskes, kontaktes med henblik på et besøg hjemme hos dig, og/eller på hospitalet hvis du er indlagt.

Vi forudsætter at du har besøgt Bostedet Thea inden du vælger at flytte ind.

Ved hjemmebesøget hos dig møder du bla. din kommende kontaktperson i bofællesskabet.

Det forventes at man som et minimum bestiller og spiser middagsmad og aftensmad.

Følgende skal være bragt i orden inden indflytningen:

skriftligt at melde flytning til: TV udbyder, postvæsenet, Danmarks Radio, folkeregisteret og sygesikringen.

Skriftligt at ændre forsikringer. Særligt værdifulde genstande bør forsikres særskilt.

Livshistorien i introduktionsmaterialet skal være udfyldt.

Væggetøjsattest skal være fremskaffet og afleveret i hjemmets bogholderi.

Aftaleskemaer skal være underskrevet og afleveret i hjemmets bogholderi.

Kronikertilskud til medicin skal være ansøgt og helst bevilliget.