Hvem kan bo på Thea

Mennesker med varig psykiatrisk funktionsnedsættelse kan søge om en bolig på Bostedet Thea
Det er altid en psykiater, ofte fra Frederiksberg Hospitals psykiatriske afdeling, som indstiller til en bolig på Thea. Beboerne er mennesker over 30 år med en varig psykisk funktionsnedsaettelse, som  har brug for hjælp til at strukturere hverdagen
Visitationen foretages af Frederiksberg Kommune.