Aktiviteter

 

Ok-Hjemmet Thea har 8 bogrupper fordelt på 4 etager. Det er i de små bogrupper, hvor dagligdagen leves, og hvor beboerne mødes og får skabt relationer. Det er her traditionerne udfoldes og det pædagogiske arbejde udføres.
I de forskellige bogrupper har hver beboer små arbejdsopgaver, såsom at hjælpe med indkøb, forberede frokost, dække bord og afrydde. Almindelige daglige gøremål, som er med til at gøre Thea til et hjemligt og trygt sted at være. Vi arbejder alle på, at skabe et miljø, som beboerne oplever som tillidsfuldt, struktureret og udviklende, så den enkelte beboers selvværd styrkes.
Der er mange forskellige fagligheder i huset - sygeplejerske, Sosu. assistenter, Sosu. hjælper og pædagoger. Alle arbejder vi efter samme værdier, og dog bidrager vi alle med hver vores faglighed og forskelligheder, som tilsammen gør huset stærk og givende for beboerne.
Aktiviteter:
Når der iværksættes aktiviteter, er det alle ud fra samme pædagogiske overvejelser og ønsker om at udnytte beboernes forskellige ressourcer så man styrker deres individuelle kompetencer. At skabe muligheder for en interesse der giver dem livsglæde.
Aktiviteten skal ses som det fælles tredie, hvor der er rum for at opnå og udbygge relationen til beboeren Målet er, at kunne integrere aktiviteten, så beboerne får en ejerskabsfølelse, samt en succes over at "turde" deltage.
Det er enten efter forslag fra beboerne selv at en aktivitet sættes i gang, eller ud fra en faglig vurdering.

Bostedet Thea har 8 bogrupper fordelt på 4 etager. Det er i de små bogrupper, hvor dagligdagen leves, og hvor beboerne mødes og får skabt relationer. Det er her traditionerne udfoldes og det pædagogiske arbejde udføres.

I de forskellige bogrupper har hver beboer små arbejdsopgaver, såsom at hjælpe med indkøb, forberede frokost, dække bord og afrydde. Almindelige daglige gøremål, som er med til at gøre Thea til et hjemligt og trygt sted at være. Vi arbejder alle på, at skabe et miljø, som beboerne oplever som tillidsfuldt, struktureret og udviklende, så den enkelte beboers selvværd styrkes.

Der er mange forskellige fagligheder i huset - sygeplejerske, Sosu. assistenter, Sosu. hjælper og pædagoger. Alle arbejder vi efter samme værdier, og dog bidrager vi alle med hver vores faglighed og forskelligheder, som tilsammen gør huset stærk og givende for beboerne.

Når der iværksættes aktiviteter, er det alle ud fra samme pædagogiske overvejelser og ønsker om at udnytte beboernes forskellige ressourcer så man styrker deres individuelle kompetencer. At skabe muligheder for en interesse der giver dem livsglæde.

Aktiviteten skal ses som det fælles tredie, hvor der er rum for at opnå og udbygge relationen til beboeren Målet er, at kunne integrere aktiviteten, så beboerne får en ejerskabsfølelse, samt en succes over at "turde" deltage.

Det er enten efter forslag fra beboerne selv at en aktivitet sættes i gang, eller ud fra en faglig vurdering.