Trivselsmøde

Hver 3. uge bliver der afholdt trivselsmøde i Oasen, hvor alle er velkomne. Det er frivilligt for beboerne om de vil deltage. Mødet bruges til information om  tilbud og aktiviteter, generelle informationer fra personalet, spørgsmål om generelle problemer på Thea, ønsker og forslag til ture og andre aktiviteter.