Fysioterapi

af fysioterapeut Helen Andersen


"Fysisk aktivitet inddrager hele mennesket og giver den enkelte mulighed for at træde ud i en fælles verden"


Målsætning:

I fysioterapien tager vi udgangspunkt i beboernes egne ressourcer og behov. Derudover arbejdes ud fra husets værdigrundlag og sundhedsstyrelsens anbefalinger. Træningen bliver tilrettelagt i samarbejde med beboeren, kontaktpersonen og fysioterapeuten. Der

laves individuelle eller gruppe træningsseancer og typisk træner beboerne 2-3 gange ugentlige. Der udarbejdes behandlingsplaner og disse evalueres og justeres løbende. Trænings og behandlingsplanerne har overordnet fokus på medindflydelse, meningsfuldhed og succes oplevelser og tager udgangspunkt i forebyggelse af inaktivitet og at bryde sociale isolation.


LSC_2822 - 2015-06-09 at 12-23-03.jpg

Delmål:

At motivere og støtte til glæde ved samvær med andre.

At motivere og støtte til generel bevægelse og motion.

At motivere og støtte til at opdage/genopdage uudnyttede ressourcer.

At motivere og støtte til at mærke kroppen og dens muligheder.

Opnås ved:

At udarbejde træning og behandlingsplaner i samarbejde med beboer og kontakteperson.

At vejlede beboerne i sunde kost og motionsvaner, herunder ønsket om vægtreduktion.

At formidle viden om fysisk aktivitets/motions indflydelse på psykisk sygdom.

At støtte beboerne i at udføre relevante dagligdags opgaver, som hjælper beboerne til at have så normal en hverdag så muligt.

At indkøbe relevante hjælpemidler til beboere samt personale.

 

At vejlede personale i bl.a. forflytninger, træning i ADL., lejring, kontraktur profylakse, korrekt arbejdsstilling, ergonomi mm.

 

Tilbud:

Genoptræning

Funktionstræning

Styrke og konditionstræning

Manuelbehandling

Smertebehandling

Apparaturbehandling

Akupunktur

Motionsture ud af huset (Sankt Hans Løb. Sundby Løb mm.)

Stavgang

Bowling

Gåture og løbeture ved skov, strand og i nær miljøet.

Badminton

Kulturdage med besøg på museer mm.

Beliggenhed:

Fysioterapien er beliggende i kælderen og råder over eget træningslokale med flere træningsredskaber som fx løbebånd, kondicykel, crosstræner, romaskin, styrkemaskiner, trænings bolde, ultralyds apparat mm. Lokalet er til rådighed for både personale og beboere alle ugens dage. Derudover tilbydes personalet i akutte tilfælde råd og vejledning samt behandling, hvor dette skønnes at kunne hjælpe og forebygge evt. sygdom.

 

"Fysisk aktivitet inddrager hele mennesket og giver den enkelte mulighed for at træde ud i en fælles verden"

Målsætning: I fysioterapien tager vi udgangspunkt i beboernes egne ressourcer og behov. Derudover arbejdes ud fra husets værdigrundlag og sundhedsstyrelsens anbefalinger. Træningen bliver tilrettelagt i samarbejde med beboeren, kontaktpersonen og fysioterapeuten. Der laves individuelle eller gruppe træningsseancer og typisk træner beboerne 2-3 gange ugentlige. Der udarbejdes behandlingsplaner og disse evalueres og justeres løbende. Trænings og behandlingsplanerne har overordnet fokus på medindflydelse, meningsfuldhed og succes oplevelser og tager udgangspunkt i forebyggelse af inaktivitet og at bryde sociale isolation.

Delmål: At motivere og støtte til glæde ved samvær med andre. At motivere og støtte til generel bevægelse og motion. At motivere og støtte til at opdage/genopdage uudnyttede ressourcer. At motivere og støtte til at mærke kroppen og dens muligheder.

Opnås ved: At udarbejde træning og behandlingsplaner i samarbejde med beboer og kontakteperson. At vejlede beboerne i sunde kost og motionsvaner, herunder ønsket om vægtreduktion. At formidle viden om fysisk aktivitets/motions indflydelse på psykisk sygdom. At støtte beboerne i at udføre relevante dagligdags opgaver, som hjælper beboerne til at have så normal en hverdag så muligt. At indkøbe relevante hjælpemidler til beboere samt personale.

 

 

At vejlede personale i bl.a. forflytninger, træning i ADL., lejring, kontraktur profylakse, korrekt arbejdsstilling, ergonomi mm.

Tilbud: Genoptræning Funktionstræning Styrke og konditionstræning Manuelbehandling Smertebehandling Apparaturbehandling Akupunktur Motionsture ud af huset (Sankt Hans Løb. Sundby Løb mm.) Stavgang Bowling Gåture og løbeture ved skov, strand og i nær miljøet. Badminton Kulturdage med besøg på museer mm.

 

"Fysisk aktivitet inddrager hele mennesket og giver den enkelte mulighed for at træde ud i en fælles verden"
Målsætning: I fysioterapien tager vi udgangspunkt i beboernes egne ressourcer og behov. Derudover arbejdes ud fra husets værdigrundlag og sundhedsstyrelsens anbefalinger. Træningen bliver tilrettelagt i samarbejde med beboeren, kontaktpersonen og fysioterapeuten. Der laves individuelle eller gruppe træningsseancer og typisk træner beboerne 2-3 gange ugentlige. Der udarbejdes behandlingsplaner og disse evalueres og justeres løbende. Trænings og behandlingsplanerne har overordnet fokus på medindflydelse, meningsfuldhed og succes oplevelser og tager udgangspunkt i forebyggelse af inaktivitet og at bryde sociale isolation.
Delmål: At motivere og støtte til glæde ved samvær med andre. At motivere og støtte til generel bevægelse og motion. At motivere og støtte til at opdage/genopdage uudnyttede ressourcer. At motivere og støtte til at mærke kroppen og dens muligheder.
Opnås ved: At udarbejde træning og behandlingsplaner i samarbejde med beboer og kontakteperson. At vejlede beboerne i sunde kost og motionsvaner, herunder ønsket om vægtreduktion. At formidle viden om fysisk aktivitets/motions indflydelse på psykisk sygdom. At støtte beboerne i at udføre relevante dagligdags opgaver, som hjælper beboerne til at have så normal en hverdag så muligt. At indkøbe relevante hjælpemidler til beboere samt personale.
At vejlede personale i bl.a. forflytninger, træning i ADL., lejring, kontraktur profylakse, korrekt arbejdsstilling, ergonomi mm.
Tilbud: Genoptræning Funktionstræning Styrke og konditionstræning Manuelbehandling Smertebehandling Apparaturbehandling Akupunktur Motionsture ud af huset (Sankt Hans Løb. Sundby Løb mm.) Stavgang Bowling Gåture og løbeture ved skov, strand og i nær miljøet. Badminton Kulturdage med besøg på museer mm.