Dokumentation

Der er i dagens Danmark krav til dokumentation af den offentlige sektors indsats og arbejde . Disse krav gælder naturligvis også for Bostedet Thea. Alt hvad vi gør bliver dokumenteret efter gældende retningslinier.

Alt omkring beboerne bliver dokumenteret i en database kaldet "Bostedet", hvortil kun medarbejderne har adgang og beboerne aktindsigt. Her dokumenteres bl.a. medicin, pædagogiske handleplaner og indsats, pleje og omsorg. Igangværende og planlagte behandlinger, ja alt omkring beboerne, hvor der er krav om dokumentation.