Kontaktperson

Kontaktpersonen er den der danner sig et overblik omkring hvilken hjælp/støtte borgeren har brug for.

Kontaktpersonen er den der udarbejder skriftlige mål sammen med borgeren og disse mål skal afspejle målene som kommunen forventer der arbejdes med, men der tages udgangspunkt i borgerens ønsker.

Kontaktpersonen sørger for, at der arbejdes med de aftalte mål, samt følger op på disse.

Handleplan, statusbeskrivelse, myndighedskrav/sygeplejefaglige optegnelser.

Alle borgere på Thea får tildelt en kontaktperson og der må så aftales, hvilke ansvarsområder den enkelte har. Den primære kontaktperson har det overordnede ansvar, men kontaktpersonerne må sammen planlægge indsatsen.

Fokus områder:

Fysisk og psykisk tilstand.

I samarbejde med medicinansvarlig, sikre at borgeren får den ordinerede medicin, samt at retningslinjer overholdes.

Støtte til personlig hygiejne.

Støtte til oprydning af bolig.

Støtte til aftaler ud af huset (læge, hospital, osv.)

Udarbejde ugeskema i samråd med beboeren.

Hjælp til økonomiske forhold/ Hjælp til, at læse breve, regninger m.v.

Tilbyde aktiviteter.