Pædagogiske handleplaner

De pædagogiske handleplaner tager udgangspunkt i at respektere beboerens selv- bestemmelsesret, på den måde at man forholder sig aktivt og professionelt til beboerens problemer så at beboeren får den nødvendige omsorg og støtte.

I den pædagogiske handleplan arbejdes der ud fra borgerens ønsker, drømme og behov. Det er i samarbejdet mellem kontaktpersonen og beboeren at handleplanen udformes og udføres.

I den pædagogiske handleplan på Thea, er der også plads til, at den enkelte beboer har mulighed for refleksion. Det er ofte i refleksionen, at beboeren finder frem til aktuelle behov eller ønsker. Det betyder at beboeren får størst mulig medindflydelse på egen situation.

Det er samtidig et koordineringsredskab, der skal sikre, at alle medarbejder arbejder efter den samme målsætning. På den måde vi sikre, at beboeren får den rigtige støtte. Den pædagogiske handleplan indgår som en vigtig del i den daglige kontakt mellem beboer og kontaktperson. Det er kontakt-personens ansvar at dokumentere det arbejde der udføres i relation til beboeren.

 

De pædagogiske handleplaner tager udgangspunkt i at respektere beboerens selv- bestemmelsesret, på den måde at man forholder sig aktivt og professionelt til beboerens problemer så at beboeren får den nødvendige omsorg og støtte.
I den pædagogiske handleplan arbejdes der ud fra borgerens ønsker, drømme og behov. Det er i samarbejdet mellem kontaktpersonen og beboeren at handleplanen udformes og udføres.
I den pædagogiske handleplan på Thea, er der også plads til, at den enkelte beboer har mulighed for refleksion. Det er ofte i refleksionen, at beboeren finder frem til aktuelle behov eller ønsker. Det betyder at beboeren får størst mulig medindflydelse på egen situation.
Det er samtidig et koordineringsredskab, der skal sikre, at alle medarbejder arbejder efter den samme målsætning. På den måde vi sikre, at beboeren får den rigtige støtte. Den pædagogiske handleplan indgår som en vigtig del i den daglige kontakt mellem beboer og kontaktperson. Det er kontaktpersonens ansvar at dokumentere det arbejde der udføres i relation til beboeren.