Om Thea

- Et bosted

Det glæder os at byde dig velkommen på adressen Mariendalsvej 30, hvor 35 borgere i alle aldre med psykiske problemer har deres hjem i 8 hyggelige bogrupper. Vores værdigrundlag på Thea er, at alle borgere skal behandles ens, og dermed forskelligt for at imødekomme den enkeltes individuelle behov.
Vi ønsker at skabe og opretholde sådanne livsbetingelser for den enkelte beboer, at denne kan imødese en tilværelse hos os, der i videst mulige omfang svarer til de individuelle behov. Vi ønsker at skabe en positiv og medmenneskelig atmosfære. Vi tilstræber det bedst mulige arbejdsmiljø med henblik på at tiltrække, fastholde og udvikle en kvalificeret medarbejderstab til gavn for beboerne.
Det er altid en psykiater, ofte fra Frederiksberg Hospitals psykiatriske afdeling, som indstiller til en bolig på Thea. Beboerne er mennesker over 40 år med en varig psykisk funktionsnedsættelse, som gør dem ude af stand til at strukturere deres egen hverdag. Visitationen foretages af Frederiksberg Kommune.

Et beboer digt af FA (2011):Thea er et godt hjem
der kan man komme,
hvis man ikke er for slem
 

på Thea tager de sig, af én
serverer morgenmad
med kaffe og teen
 

de er flinke,se du bare til
men gør ikke som du bare vil

 
Nej, lad dem få hånd-i-hanke
så ved man ikke,
hvad der kan vanke

 
på Thea er der fred og ro
et rigtigt godt sted, at bo

 
her får man ro på sine tanker
indtil der kommer én
og på døren banker

 
her bruger man tiden fornuftigt
uden dog, at være i skyerne
og for luftig

 
her vil jeg være
her er der astmofære