Medarbejdere

 

 

På Bostedet Thea er der ansat følgende personalegrupper:

Administrativt personale, Sygeplejersker, Fysioterapeut, Social- og sundhedshjælpere, Social- og sundhedsassistenter, Pædagoger, Kok, Uuddannede, Tekniskservicemedarbejder, Weekend afløsere, Psykoterapeut, IT-instruktør.

Administrativt personale, Sygeplejersker, Fysioterapeut, Social- og sundhedshjælpere, Social- og sundhedsassistenter, Pædagoger, Kok, Tekniskservicemedarbejder, Weekend afløsere, Lærer/instruktør.

Der afholdes fælles personalemøder for hele huset 1 gang månedligt.

Teammøder i den enkelte afdeling afholdes 1 gang månedligt.

MED-udvalgsmøde 1 gang i kvartalet, og sikkerhedsudvalgsmøde 1 gang i kvartalet.

Personalets motivation

For at motivere personalet til at yde bedst muligt individuel pleje, omsorg og pædagogisk støtte må arbejdet organiseres og tilrettelægges på følgende måde:
· at kunne veksle mellem forskellige typer arbejde
· direkte arbejde med beboerne
· arbejde uden direkte beboerkontakt
· jævn personalenormering ugen igennem
· særligt belastede beboere kræver særlig ressourcetildeling og eventuel personalerokering
· pauser
· personalemøder og supervision, hvor problemer og udfordringerne er på dagsordenen
· retningslinier for arbejdets udførelse
· vurdering af behandling til hjælp i krisesituationer 
· supervision kontinuerligt

Ved vagtskifte: tid til opsummering af dagens arbejde - overholdelse af hvile- og fridøgnsregler.

 

Rengøring

Rengøringen varetages af BHR.