Pårørende


Bostedet Thea er en åben institution hvor beboerne har lejet en bolig. Dette betyder at man kan modtage gæster nøjagtig som man ville gøre det i alle andre boliger.

Der er mulighed for pårørende for at deltage i middagene ved højtiderne. Det skal dog bestilles senest 4 dage før og udgiften vil blive lagt på beboerens regning for maden.

 

Hvert år i august/september måned afholdes bostedets sommerfest. Datoen for festen bliver annonceret i MAGASINET THEA. Alle pårørende er velkomne. Billetter til festen kan købes hos Sonja Jensen på kontoret. Tilmeldingsfristen vil ligeledes fremgå af husavisen.